Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 3

Bài 1: (3đ) > < =

      2 + 6  ...   8                                             7 – 5 + 3  ...   5 + 5 – 8 

      ...                ...                                              ...                ...

7 – 5    ...       5 – 5 +3                                   9 – 3 – 5  ...   2 + 4 + 2 

      ...                ...                                              ...                …

 

Bài 2: (1đ) Điền số thích hợp:

318629859_2934288036874933_4779181277350611731_n.jpg

docx 1 trang baoanh 09/02/2023 1720
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_2022_sach_canh_dieu_de_so.docx

Nội dung text: Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 3

  1. Đề thi học kì môn Toán lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều Đề số 3 Bài 1: (3đ) > < = 2 + 6 8 7 – 5 + 3 5 + 5 – 8 7 – 5 5 – 5 +3 9 – 3 – 5 2 + 4 + 2 Bài 2: (1đ) Điền số thích hợp: Bài 3: (3đ) Từ các số: 4 ; 9 ; 5 hãy viết hai phép tính cộng và hai phép tính trừ + = – = + = – = Bài 4: (1đ) Trong hình có: hình lập phương hình hộp chữ nhật Bài 5: (2đ) Cho các số: 6 ; 10 ; 4 ; 9 ; 5 - Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: . - Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần: