Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 35 (Có đáp án)

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 7, 0, 5, 9, là:

A. 7                        B. 0                          C. 5                          D. 9

Câu 6 :  Các số   2, 5, 7, 4 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A.    7, 5, 4, 2           B.    2, 5, 4, 7            C.    2, 4, 5, 7         D.    2, 3, 4,5

Bài 1: Tính a,

6 + 4 = .......                    4 + 5 =.........                      3 + 7 – 2 = ...........

6 – 4 =.........                  10 – 3 = ........                    5 – 3 + 8 = ...........

docx 4 trang baoanh 10/07/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 35 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_35_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 35 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 35 I. Trắc nghiệm: (3 điểm) * Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : Câu 1: Số bé nhất trong các số: 7, 0, 5, 9, là: A. 7 B. 0 C. 5 D. 9 Câu 2 : Kết quả của phép tính 10 - 4 =
  2. A. 6 B. 4 C. 5 D. 7 Câu 3 : Điền dấu ở chỗ chấm là : 7 + 2 5 + 5 A. + B. > C. , <, = vào chỗ chấm. 9 – 2 10 3 + 6 6 + 3 8 + 1 7 8 – 5 3 + 1 Bài 3: Số
  3. a/ 10 – = 3 b/ 6 + 3 = 4 + Bài 4: Viết phép tính thích hợp Có : 10 quả bóng Cho : 4 quả bóng Còn lại: quả bóng ? Bài 5:(0,5 điểm) Hình bên có: - . . . . . . . . . . . . hình tam giác. - . . . . . . . . . . . . . hình vuông
  4. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 35 I.trắc nghiệm 1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.C II.TỰ LUẬN 1).a) 6+4 = 10 4+5 = 9 3+7 – 2 = 8 6 – 4 = 2 10 – 3 = 7 5 – 3 + 8 = 10 c) 5+4 = 9 9 – 3 = 6 10 – 2 = 8 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 8 – 5 = 3 2) 9 – 2 < 10 3 + 6 = 6 + 3 8 + 1 = 7 8 – 5 < 3 + 1 3) a). 10 – 7 =3 b) 6 + 3 = 4 + 5 4) 10 – 4 = 6 5) Có 6 hình tam giác , có 2 hình vuông