Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 26

BÀI 1 : Viết số                 (2điểm)

Viết các số từ 89 đến 100 :

........................................................................................................................................ 

Viết số vào chỗ chấm : 

Số liền trước của 99 là  ………… ;     70 gồm ………… chục và …………đơn vị 

Số liền sau của 99 là     ………… ;      81 gồm ………… chục và …………đơn vị 

BÀI 2 :                        (3điểm)

Tính nhẩm : 

3 + 36 = ……...    ;  45 – 20 = ……...    ;  50 + 37 = ………      ; 99 – 9 = ………

docx 3 trang baoanh 04/07/2023 1660
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 26", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_26.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 26

  1. ĐỀ SỐ 26 BÀI 1 : Viết số (2điểm) a) Viết các số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước của 99 là ; 70 gồm chục và đơn vị Số liền sau của 99 là ; 81 gồm chục và đơn vị BÀI 2 : (3điểm) a) Tính nhẩm : 3 + 36 = ; 45 – 20 = ; 50 + 37 = ; 99 – 9 = b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 . . . . . c) Tính : 17 + 14 – 14 = ; 38 cm – 10cm = BÀI 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? (1điểm)
  2. 12 12 11 1 11 1 10 2 9 10 2 3 8 4 9 3 7 5 6 8 4 7 5 6 giờ giờ > BÀI 4 : < 79 74 ; 56 50 + 6 = (1đểm) ? 60 95 ; 32 – 2 32 + 2 BÀI 5 : (1điểm) Hình vẽ bên có : hình tam giác hình vuông
  3. BÀI 6 :Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi ? Giải