Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 12

Phần 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng  nhất .(3 đ)

Một tuần lễ em đi học mấy ngày ?

7 ngày                    b.6 ngày                 c. 5 ngày                 d.4 ngày

65 gồm:

60  chục và 5 đơn vị                   c. 5 chục và 6 đơn vị

6 chục và 5 đơn vị                      d. 6 và 5

55 đọc là :

A. năm mươi năm            B. năm mươi lăm             C. năm năm            D. năm lăm

docx 3 trang baoanh 04/07/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 12", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_12.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 12

  1. ĐỀ SỐ 12 Phần 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất .(3 đ) 1) Một tuần lễ em đi học mấy ngày ? a. 7 ngày b.6 ngày c. 5 ngày d.4 ngày 2) 65 gồm: a. 60 chục và 5 đơn vị c. 5 chục và 6 đơn vị b. 6 chục và 5 đơn vị d. 6 và 5 3) 55 đọc là : A. năm mươi năm B. năm mươi lăm C. năm năm D. năm lăm 4) Hình bên gồm : a. 4 hình tam giác b. 5 hình tam giác c. 6 hình tam giác d. 7 hình tam giác 5) Nối đồng hồ với số giờ đúng:
  2. 8 giờ 1 giờ 6 giờ 11 giờ Phần 2: (7 đ) 1) Tính (1 đ) _ _ + 56 97+ 4 68 43 25 31 4 2) Viết số thích hợp vào ô trống (1 đ): +21 - 22 71 34 94 - + 15 12 3) Điền dấu , = vào chỗ chấm (2 đ) : a. 27cm – 21cm 8cm c. 34cm + 52cm .52cm + 34cm b. 41cm + 8cm 45cm d. 13cm + 43cm .42cm + 13cm 4) Viết số (1 đ) Số liền trước Số đã biết Số liền sau 80 49 99 61
  3. 5) Lớp 1A có 36 bạn trong đó có 10 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu bạn nam ? (2 đ) Bài giải .