Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 4 (Có đáp án)

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:( 1 điểm )

Bài 2: Tính (1,5 điểm)

9 - 3 = …..

8 – 4 = …..

3 + 7 = …..

10 – 5 = …..

4 - 4 + 9 = …..

7 + 2 – 6 = …..

Bài 3: Điền dấu >, =, < thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

9 ….. 10 3 + 3 ….. 7 - 2

0 ….. 6 - 6 10 – 8 + 6 ….. 2 + 4 + 3

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm)

4 + 4 = 10 – 2 7 + 0 > 6

3 + 2 < 5 – 1 - 1 2 + 3 < 3 + 2

Bài 5: Viết các số: 5, 9, 2, 6 theo thứ tự: (2 điểm)

- Từ bé đến lớn: ……………… ………… ………… …….

- Từ lớn đến bé: ……………… ………… ………… ……

pdf 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2022_20.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 4 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 202 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2022 - 2023 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:( 1 điểm ) a. 1 5 b. 6 7 9 Bài 2: Tính (1,5 điểm) 9 - 3 = 3 + 7 = 4 - 4 + 9 = 8 – 4 = 10 – 5 = 7 + 2 – 6 = Bài 3: Điền dấu >, =, 6 3 + 2 < 5 – 1 - 1 2 + 3 < 3 + 2 Bài 5: Viết các số: 5, 9, 2, 6 theo thứ tự: (2 điểm) - Từ bé đến lớn: . - Từ lớn đến bé:
  2. Bài 6: Viết phép tính phù hợp với hình vẽ: (1 điểm) Bài 7: Hình bên có: (1 điểm) - Có hình tam giác. - Có hình chữ nhật. Bài 8 : Điền dấu +, - vào ô trống để có phép tính đúng: ( 0,5 điểm ) 2 4 4 = 2
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HKI Năm học: 2022 -2023 MÔN TOÁN - LỚP 1 Bài 1: ( 1 điểm) Mỗi dãy số điền đúng được 0.5 điểm Bài 2: (1.5 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0.25 điểm Bài 3: ( 2 điểm) Mỗi dấu điền đúng được 0.5 điểm Bài 4: ( 1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm Bài 5: ( 2 điểm) Xếp thứ tự đúng mỗi phần được 1 điểm Bài 6: ( 1 điểm) Phép tính đúng được 1 điểm Bài 7: ( 1 điểm) - Đếm đúng 3 hình tam giác được 0.5 điểm - Đếm đúng 1 hình chữ nhật được 0.5 điểm Bài 8: ( 0.5 điểm) Điền đúng được 0.5 điểm.