Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 55

3. Tính: 

    1 + 3  =                      3 +  0 =                           4 + 1 =                           0 + 4 =

    2 + 2  =                      2 +  1 =                          5 + 0 =                           3 + 2 =

5. Trong các số từ 0 đến 10: 

         a. Số bé nhất là:…..

        b. Số lớn nhất là:….

docx 1 trang baoanh 19/04/2023 1500
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 55", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_55.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 55

  1. ĐỀ 55 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút 1. > 5 6 = 3. Tính: 1 + 3 = 3 + 0 = 4 + 1 = 0 + 4 = 2 + 2 = 2 + 1 = 5 + 0 = 3 + 2 = 4. Viết số thích hợp vào ô trống: 1 + . = 4 5 + . = 5 + 3 = 5 + 2 = 4 5. Trong các số từ 0 đến 10: a. Số bé nhất là: b. Số lớn nhất là: . 6. Hình dưới : Có hình tam giác 7.Viết phép tính thích hợp: