Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 3

Bài 1: Em hãy khoanh tròn hoặc tích vào chữ đặt trước kết quả đúng: (2 điểm)

a. Số điền vào ô trống trong phép tính 8 = 3 +

A. 3 B. 5 C. 2

b. Số cần điền tiếp vào dãy số 0, 2, 4, …., 8 là:

A. 5 B. 6 C. 7

c. Các số vừa lớn hơn 2 vừa bé hơn 5 là:

A. 3, 4 B. 6, 7 C. 1, 3

d. Hình bên có mấy khối hộp chữ nhật?

A. 4 B. 5 C. 3

Bài 2: Tính nhẩm (1 điểm)

5 + 1 = ……

6 + 2 = ……

8 + 2 – 4 = ……

6 – 4 + 8 = ……

docx 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_20.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 3

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 202 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1: Em hãy khoanh tròn hoặc tích vào chữ đặt trước kết quả đúng: (2 điểm) a. Số điền vào ô trống trong phép tính 8 = 3 + A. 3 B. 5 C. 2 b. Số cần điền tiếp vào dãy số 0, 2, 4, ., 8 là: A. 5 B. 6 C. 7 c. Các số vừa lớn hơn 2 vừa bé hơn 5 là: A. 3, 4 B. 6, 7 C. 1, 3 d. Hình bên có mấy khối hộp chữ nhật? A. 4 B. 5 C. 3 Bài 2: Tính nhẩm (1 điểm) 5 + 1 = 8 + 2 – 4 = 6 + 2 = 6 – 4 + 8 = Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) 5 + = 8 3 + + 1 = 7 10 - = 6 10 – 4 - = 2 Bài 4 : Đúng điền đ, sai điền s vào ô trống (1 điểm) 4 9 - 5 7 – 5 > 7 – 6 3 + 4 + 2 = 10
  2. Bài 5: (1,5 điểm) a. Sắp xếp các số: 4, 1, 9, 3, 0, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn: b. Số lớn nhất là : c. Số bé nhất là: . Bài 6: Viết phép tính thích hợp: (1 điểm) Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm) Hình bên có: hình tròn hình chữ nhật hình vuông Bài 8 : a. Viết 3 số giống nhau vào ô trống để có kết quả đúng: ( 1 điểm ) + + = 9 b.
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HKI Năm học: 2021 -2022 MÔN TOÁN - LỚP 1 Bài 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0.5 điểm Bài 2: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm Bài 3: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm Bài 4: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm Bài 5: (1,5 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm Bài 6: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0, 5 điểm Bài 7: (1,5 điểm) Điền đúng mỗi hình được 0,5 điểm Bài 8: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm