Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 45

  3. Số?     1 + ... = 1                                              2 + ... = 4 

  4. Tính:                    2 + 1 + 2 = ...                             1 + 2 + 1 = ...

6.Hình bên có:

            …hình vuông.

 

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 1200
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 45", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_45.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 45

  1. ĐỀ 45 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút 1. Nẫi theo mẫu:      X X X X X X X X      10 7 8                2. Viẫt phép tính thích hẫp: a) b)    3. Soá ? 1 + = 1 2 + = 4 + 1 + 4 2 1 4. Tính: 2 + 1 + 2 = 1 + 2 + 1 = 5. > 5 8 10 0 < 9 2 7 5 =
  2. ? 5 2 + 1 4 + 0 2 + 3 6.Hình bên có: hình vuông.