Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 4

Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần

Bài 5

     3…..2                      6…..6           4….5

     10….7                1 + 2…..3          4……1 + 2

 

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 1560
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_4.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 4

  1. ĐỀ 4 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút Bài 1. Viết các số 7; 2; 5; 8; 3; 6;9 theo thứ tự bé dần: Bài 2: Viết số thích hợp vào dưới tranh: Bài 3 . Viết các số 7, 1, 5, 9, 3 theo thứ tự từ lớn dần Bài 4 . Tính: 1 2 3 2 + + + + 2 0 1 2 . Bài 5 . > 3 2 6 6 4 .5 < ? = 10 .7 1 + 2 3 4 1 + 2 Bài 6 .
  2. Hình bên có: Có .hình tam giác Có .hình vuông