Kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Bài 2: ( 2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: ( M1)

a.

0     3   5     8   10

b.

20     17     14 13     10

Bài 3 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: ( M2)

11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 - 8
docx 4 trang baoanh 25/04/2023 1540
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ki_1_toan_lop_1_nam_hoc_2022_20.docx

Nội dung text: Kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN TOÁN LỚP 1 Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: ( M1) Bài 2: ( 2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: ( M1) a. 0 3 5 8 10 b. 20 17 14 13 10 Bài 3 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: ( M2) 11 + 3 17 + 2 16 – 5 18 - 8 Bài 4 (2 điểm): Nối: ( M 2)
  2. Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống: ( M3) a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: ( M1) Bài 2: ( 2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: ( M1) a. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Bài 3: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 11 17 16 18 + 3 + 2 – 5 – 8 14 19 11 10 Bài 4:
  4. Bài 5: a) 3 + 12 = 15 b) 19 – 7 = 12