Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 1 - Đề số 2 (Có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm :
Hãy chọn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (1 điểm) Số 73 là số liền trước của số nào?
A. 69 B. 72 C. 74 D. 75
Câu 2. (1 điểm) Số chẵn bé hơn 5 và lớn hơn 2 là:
A. 4 B. 6 C. 8
Câu 3. (1 điểm) Số hình tam giác có ở hình sau là:
A. 4 B. 5 C. 8 D. 6
II. Phần tự luận:
Câu 1. (1 điểm) Cho các số sau: 43 , 12 , 91 , 57 , 40 , 9 , 90.
a, Khoanh vào số tròn chục
b, Xếp các số trên theo thứ tự giảm dần.
Câu 2. (3 điểm)
doc 3 trang Hoàng Nam 03/01/2024 600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 1 - Đề số 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_de_so_2_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 1 - Đề số 2 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 2 I. Phần trắc nghiệm : Hãy chọn và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1. (1 điểm) Số 73 là số liền trước của số nào? A. 69 B. 72 C. 74 D. 75 Câu 2. (1 điểm) Số chẵn bé hơn 5 và lớn hơn 2 là: A. 4 B. 6 C. 8 Câu 3. (1 điểm) Số hình tam giác có ở hình sau là: A. 4 B. 5 C. 8 D. 6 II. Phần tự luận: Câu 1. (1 điểm) Cho các số sau: 43 , 12 , 91 , 57 , 40 , 9 , 90. a, Khoanh vào số tròn chục b, Xếp các số trên theo thứ tự giảm dần. Câu 2. (3 điểm) a, Đặt tính rồi tính: 5 + 12 4 + 50 89 – 13 67 – 37 b, Tính: 11 + 23 - 20 = 55cm – 12cm + 10cm = Câu 3 .(2 điểm) Nhà Lan nuôi gà và ngỗng. Lan đếm thấy tất cả có 38 con, trong đó có 20 con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con ngỗng ?
  2. Câu 4. ( 1 điểm) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6cm. Đáp ánđề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 2 I. Trắc nghiệm Câu 1. C Câu 2. A Câu 3. C II. TỰ LUẬN Câu 1: a) các số tròn chục là : 40; 90 b) Sắp xếp giảm dần: 91;90;57; 43; 40;12;9 Câu 2. a) Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa 5 + 12 = 17 4 + 50 = 54 89 - 13 = 76 67 - 37 = 30 b) Tính : 11 + 23 - 20 = 14 55cm – 12cm + 10cm = 53 cm Câu 3. Số con ngỗng nhà Lan có là: 38 – 20 = 18 (con) Đáp số: 18 con Câu 4