Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 26 (Có đáp án)

Câu 1: Tính: (1 đ)

1 + 1 =               2 + 3 =               5 + 4 =               7 + 2=

Câu 2: Số : (2 đ)

3 +…..= 7                   8 -…..= 5

4 +…..= 9                   6 -…..= 2

2 +…..= 5                   …..- 4 =6

 

docx 3 trang baoanh 10/07/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 26 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_26_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 26 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 26 Bài kiểm tra cuối học kì I Câu 1: Tính: (1 đ) 1 + 1 = 2 + 3 = 5 + 4 = 7 + 2= Câu 2: Số : (2 đ) 3 + = 7 8 - = 5 4 + = 9 6 - = 2 2 + = 5 - 4 =6 Câu 3: Điền dấu thích hợp vào ô vuông: ( , =) (2 đ) 4+1 5 2+2 3 5 1+2 3-1 1 Câu 4: Trong các số : 6, 2, 4, 5, 8, 7 (1 đ) a) Số nào bé nhất : . b) Số nào lớn nhất : Câu 5: Hình bên có mấy hình vuông? 1 đ A.5 B. 4 C. 3 Câu 6: Thực hiện các phép tính : 4 + 2 - 3= ? (1 đ) D. 2 E. 3 F. 5 Câu 7: Thực hiện phép tính thích hợp (2 đ)
  2. Có: 4 con bướm Thêm: 3 con bướm Có tất cả : con bướm
  3. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 26 1) 1+1=2 2+3=5 5+4=9 7+2=9 2). 3+4=7 2+3=5 6 – 4 =2 4 + 5 = 9 8 – 3 = 5 10 – 4 = 6 3) 4 + 1=5 2+2 >3 5>1+2 3 – 1 > 2 4) a) Số bé nhất : 2 Số lớn nhất : 8 5) A 6) E 7) 4 + 3=7