Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 20 (Có đáp án)

Bài 2: (1 điểm) chọn câu đúng nhất khoanh tròn?

Câu nào đọc viết đúng: a/ sáu (6)

b/ sáu (9)

c/ sáu (5)

Bài 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất khoanh tròn? a/ 0 + 5= 0

b/ 0 + 5= 5

c/ 0 + 5= 6

Bài 4: Tính( 1,5 điểm)

10 – 10 =                              3 + 7 =                                 9 - 0 =

Bài 5: (2 điểm) Tính:

4 + 2 + 5 =                                      10 - 1- 2 =

docx 2 trang baoanh 10/07/2023 1520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 20 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_20_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 20 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 20 A. ĐỀ Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống? 0 5 9 Bài 2: (1 điểm) chọn câu đúng nhất khoanh tròn? Câu nào đọc viết đúng: a/ sáu (6) b/ sáu (9) c/ sáu (5) Bài 3: (0,5 điểm) Chọn đáp án đúng nhất khoanh tròn? a/ 0 + 5= 0 b/ 0 + 5= 5 c/ 0 + 5= 6 Bài 4: Tính( 1,5 điểm) 10 – 10 = 3 + 7 = 9 - 0 = Bài 5: (2 điểm) Tính: 4 + 2 + 5 = 10 - 1- 2 = Bài 6: (2 điểm) > < = ? 5 5 + 0 4 - 2 4 + 2 9 9 + 1 10 7 Bài 7: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp
  2. Bài 8: (1 điểm) Hình bên có mấy hình vuông? Có . hình vuông ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 1). ;1;2;3;4; ;6;7;8; ;10 2) A 3) B 4) 10 – 10 = 0 3+7=10 9 – 0 = 9 5) 4 + 2 + 5=11 (vượt chương trình) 10 – 1 – 2 = 7 6) 5 = 5+0 4 – 2 7 7) 6+1 = 7 8) có 5 hình vuông