Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 03 (Có đáp án)

Câu 1. Xếp các số: 0, 9, 4, 6 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A.     4, 9, 6, 0                  B. 0, 4, 6, 9                  C. 9, 6, 4, 0

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 6                       B. 4                 C. 2                     D. 5

docx 4 trang baoanh 10/07/2023 920
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 03 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_03_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 03 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 03 A/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: Câu 1. Xếp các số: 0, 9, 4, 6 theo thứ tự từ bé đến lớn: A. 4, 9, 6, 0 B. 0, 4, 6, 9 C. 9, 6, 4, 0 Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? A. 6 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 3. Đoạn thẳng dài nhất là? A. Đoạn thẳng CD A• • B B. Đoạn thẳng MN C • • D C. Đoạn thẳng AB M • • N
  2. Câu 4. Hình bên có mấy hình tam giác? A. 1 hình tam giác B. 2 hình tam giác C. 3 hình tam giác Câu 5. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông? A. 6 B. 5 C. 8 D. 4 B. Phần tự luận (5 điểm) Câu 6: Tính a) 3 6 b) 8 - 4 = + - 2 1 5 + 5 = Câu 7: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: Câu 8: Hình vẽ bên có:
  3. - Có hình tam giác - Có hình vuông ĐÁP ÁN ĐỀ 03 A.TRẮC NGHIỆM
  4. 1.B 2.A 3.C 4.B 5.B B.TỰ LUẬN 6) a) 3+2=5 6 – 1 =5 b) 8 – 4 = 4 ; 5+5 =10 7) 5+ 2 =7 8) có 2 tam giác, 2 hình vuông