Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022 - Đề số 4 (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm):
a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
0, …., ….., 3, 4, ……, ……, 7, 8, ……, 10.
b) Sắp xếp các số 4, 2, 8, 3, 7, 0 theo thứ tự từ lớn đến bé.
Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:
4 + 1 = ☐ 2 + ☐ = 4
6 - ☐ = 3 9 – 7 = ☐
Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:
1 + 7 = ….. 2 + 6 = …. 3 + 4 = …..
5 – 2 = ….. 7 – 0 = ….. 8 – 5 = …..
Bài 4 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

doc 3 trang Hoàng Nam 05/01/2024 860
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022 - Đề số 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao_nam_h.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022 - Đề số 4 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2021 - 2022 Đề số 4 Bài 1 (2 điểm): a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 0, ., , 3, 4, , , 7, 8, , 10. b) Sắp xếp các số 4, 2, 8, 3, 7, 0 theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống: 4 + 1 = ☐ 2 + ☐ = 4 ☐ 6 - ☐ = 3 9 – 7 = Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 7 = 2 + 6 = . 3 + 4 = 5 – 2 = 7 – 0 = 8 – 5 = Bài 4 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:
  2. Bài 5 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình hộp chữ nhật, hình lập phương?
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1: a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. b) Sắp xếp:, 7, 4, 3, 2, 0. Bài 2: 4 + 1 = 5 2 + 2 = 4 6 – 3 = 3 9 – 7 = 2 Bài 3: 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 4 = 7 5 – 2 = 3 7 – 0 = 7 8 – 5 = 3 Bài 4: Bài 5: Hình vẽ có 8 hình hộp chữ nhật và 8 hình lập phương.