Đề thi học 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 1, 8, 9. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Hình đã cho có:

…… khối hình lập phương

…… khối hình hộp chữ nhật

doc 6 trang baoanh 25/04/2023 1520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_1_toan_lop_1_sach_canh_dieu_de_2_nam_hoc_2021_202.doc

Nội dung text: Đề thi học 1 Toán Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2021 - 2022 - Đề 2 Bài 1 (2 điểm): Nối: Bài 2 (3 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:
  2. Bài 3 (2 điểm): Cho các số 4, 1, 8, 9. Hãy: a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  3. Hình đã cho có: khối hình lập phương khối hình hộp chữ nhật Bài 5 (1 điểm): Nối các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh:
  4. Đáp án Bài 1: Bài 2:
  5. Bài 3: a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 4, 8, 9. b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 4, 1. Bài 4:
  6. Hình đã cho có: +) 6 khối hình lập phương (đó là 6 khối rubic). +) 5 khối hình hộp chữ nhật (đó là 5 miếng bánh). Bài 5: