Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 1 (Có đáp án)

Câu 1: Số cần điền vào chỗ chấm … – 4 = 3 là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 2: Số ở giữa số 26 và 28 là số:

A. 29 B. 28 C. 27 D. 26

Câu 3: Số “hai mươi lăm” được viết là:

A. 20 B. 25 C. 50 D. 52

Câu 4: Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là:

A. 8 B. 60 C. 86 D. 68

Câu 5: Số nào lớn nhất trong các số dưới đây?

A. 92 B. 43 C. 67 D. 95
doc 3 trang baoanh 28/01/2023 4800
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_sach_canh_dieu_nam_hoc_2.doc

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 1 (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Bộ sách Cánh Diều Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số cần điền vào chỗ chấm – 4 = 3 là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 2: Số ở giữa số 26 và 28 là số: A. 29 B. 28 C. 27 D. 26 Câu 3: Số “hai mươi lăm” được viết là: A. 20 B. 25 C. 50 D. 52 Câu 4: Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là: A. 8 B. 60 C. 86 D. 68 Câu 5: Số nào lớn nhất trong các số dưới đây? A. 92 B. 43 C. 67 D. 95 II. Phần tự luận (5 điểm) Bài 1 (2 điểm): Tính: 16 + 2 15 – 1 15 + 3 18 – 4 11 + 6 19 – 7 Bài 2 (2 điểm): a) Sắp xếp các số 52, 13, 6, 31, 49, 20 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Điền số thích hợp vào ô trống:
  2. Bài 3 (1 điểm): Nối các số từ bé đến lớn để hoàn thiện và tô màu bức tranh dưới đây:
  3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 D C B D D II. Phần tự luận Bài 1: 16 + 2 = 18 15 – 1 = 14 15 + 3 = 18 18 – 4 = 14 11 + 6 = 15 19 – 7 = 12 Bài 2: a) Sắp xếp: 6, 13, 20, 31, 49, 52 b) Bài 3: Các em học sinh nối các số từ 1 đến 24 để hoàn thiện bức tranh hình chú thỏ và tô màu bức tranh.