Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 1

Câu 4: (1điểm) Nối kết quả với phép tính đúng để tìm cánh hoa cho mỗi chú ong
Câu 5: (1điểm) Đánh dấu nhân vào ô trống ở mỗi con cá ghi phép tính có kết quả lớn hơn 
Câu 9: (1 điểm) Quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp để trả lời câu hỏi: “Có tất cả bao nhiêu con vịt?”
docx 3 trang Hoàng Nam 14/07/2023 980
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_kiem_tra_toan_1_de_1.docx

Nội dung text: Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 1

  1. Đề 1 Câu 1: (1điểm) Số? Câu 2: (1điểm) Có mấy hình ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3: > < = (1điểm) 9 - 2 6 10 6 + 3 5 + 2 7 8 + 0 8 - 1 Câu 4: (1điểm) Nối kết quả với phép tính đúng để tìm cánh hoa cho mỗi chú ong. 2+6 4+3 7 10-2 9 6 1+9 8 10 9+0 8-2 9-3
  2. Câu 5: (1điểm) Đánh dấu nhân vào ô trống ở mỗi con cá ghi phép tính có kết quả lớn hơn 5. 8- 9- 2 6- 1 5+0 2 9-1 Câu 6: (1điểm) Số? 3 + 6 = 4 - 0 = 4 + 5 = 7 - 1 = 2 + 8 = 10 - 4 = Câu 7: (1 điểm) Số? - 3 +4 +2 13 13 13 2 ? 13 ? 3 3 ? ? Câu 8: (1 điểm) Số? 1 3 5 5
  3. 8888 7 (1 điểm) 10 Câu 8: (1 điểm) Số? 1 3 5 8 7 10 5 Câu 9: (1 điểm) Quan sát tranh rồi viết phép tính thích hợp để trả lời câu hỏi: “Có tất cả bao nhiêu con vịt?” Câu 10: (1 điểm) Hình thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi là hình nào? ? A. B. C. D.