Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 - Sách Cánh diều - Đề số 1 - Năm học 2022-2023

     a. 2 + 6 =                                                                                     

          A.  6                            B.   4                   C. 8

        b.  4 … 8

           A.  >                            B.   <                C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  (1 điểm ) (M2) )

              4 + 2 + 3 = 9                           3   +  6   -  3  = 6

          9 - 2 - 3  = 4                           8   -  5   +  0 =  3       

doc 7 trang baoanh 03/04/2023 1960
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 - Sách Cánh diều - Đề số 1 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_sach_canh_dieu_de_so_1_nam_ho.doc

Nội dung text: Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 - Sách Cánh diều - Đề số 1 - Năm học 2022-2023

  1. PHÒNG GD VÀ ĐT . TRƯỜNG . KHỐI 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2022- 2023 Mạch kiến Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng thức,kĩ năng và số TN TL TN TL TN TL TN TL điểm KQ KQ KQ KQ 3 1 2 1 5 2 Số câu Số học Câu số 1,2,3 9 4, 6 10 Số điểm 3,0 1,0 2,0 1,0 5,0 2,0 Hình học Số câu 1 1 1 1 2 Câu số 7 5 8 Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 Tổng Số câu 3 2 3 2 6 4 Số điểm 3,0 2,0 3,0 2,0 6,0 4,0
  2. PHÒNG GD VÀ ĐT TRƯỜNG KHỐI 1 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I Năm học : 2022- 2023 Thời gian : 40 phút ( không kể thời gian phát đề ) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Câu 1: Số ? ( 1 điểm ) (M1) Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống : ( 1 điểm ) (M1) 4 7 Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1) a. 2 + 6 = A. 6 B. 4 C. 8 b. 4 8 A. > B. < C. = Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm ) (M2) ) 4 + 2 + 3 = 9 3 + 6 - 3 = 6 9 - 2 - 3 = 4 8 - 5 + 0 = 3 Câu 5: Hình dưới là khối? ?( 1 điểm ) (M2) A. Khối hộp chữ nhật B. Khối lập phương
  3. Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2) 4 + 5 – 2 = ? A. 7 B. 5 C . 6 II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 7: Nối với hình thích hợp ( 1 điểm ) (M1) Hình tròn Hình vuông Hình tam giác Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) ( M3) Câu 9. Số ( 1 điểm ) ( M1) 3 + 1 = 5 - 2 =
  4. Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: ( 1 điểm) (M3) a) = b) =
  5. PHÒNG GD & ĐT . TRƯỜNG . KHỐI 1 ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I Năm học : 2022- 2023 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Câu 1: Số ? ( 1 điểm ) (M1) 5 8 Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống : ( 1 điểm ) (M1) 4 5 6 7 8 9 Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1) a. 2 + 6 = A. 6 B. 4 C . 8 b. 4 8 A. > B . < C. = Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm ) (M2) ) 4 + 2 + 3 = 9 Đ 3 + 6 - 3 = 9 S 9 - 2 - 3 = 2 S 8 - 5 + 0 = 3 Đ Câu 5: Hình dưới là khối? ?( 1 điểm ) (M2) B.A Khối hộp chữ nhật B. Khối lập phương
  6. Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2) 4 + 5 – 2 = ? A . 7 B. 5 C . 6 II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 7: Nối với hình thích hợp ( 1 điểm ) (M1) Hình tròn Hình vuông Hình tam giác Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) ( M3) Câu 9. Số ( 1 điểm ) ( M1) 5 - 2 = 3 3 + 1 = 4
  7. Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: ( 1 điểm) (M3) a) + 5 0 = 5 b) - 7 3 = 4