Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 19

Bài 1:

    a /   Viết số :

       Ba mươi chín :  .........                              Sáu mươi hai : ............ 

       Năm mươi lăm :.........                              Bốn mươi tám : ............

       Tám mươi tám : ........                              Chín mươi bảy : ...........

    b/  Viết các sổ ;    25 ,  58 , 72 , 36 ,  90 , 54  theo thứ tự :

          -Từ lớn đến bé : ......................................................................

          -Từ bé đến lớn : ............................................................ .........

docx 2 trang baoanh 04/07/2023 780
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 19", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_19.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 19

  1. ĐỀ SỐ 19 Bài 1: a / Viết số : Ba mươi chín : Sáu mươi hai : Năm mươi lăm : Bốn mươi tám : Tám mươi tám : Chín mươi bảy : b/ Viết các sổ ; 25 , 58 , 72 , 36 , 90 , 54 theo thứ tự : -Từ lớn đến bé : -Từ bé đến lớn : c / Số liền trước Số đã biết Số liền sau 40 75 99 Bài 2 a / Tính nhẩm : 15 + 4 – 8 = 80 cm – 50 cm = 18 – 6 + 3 = 40 cm + 20 cm = b / Đặt tính và tính : 35 + 12 85 – 43 60 + 15 78 - 38 Bài 3 : Điền dấu : = vào chổ chấm 19 – 4 25 30 + 40 60 + 20 40 + 15 58 42 + 5 58 - 8
  2. Bài 4 : Đàn gà nhà em có 35 con gà mái và 12 con gà trống . Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà ? . Bài giải : Bài 5 : Hình bên có: - hình vuông - hình tam giác 12 Bài 6 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 11 1 10 2 a/ Số 62 gồm: b/ Đồng hồ chỉ 9 3 A, 60 chục và 2 đơn vị A, 12 giờ 8 4 7 6 5 B, 6 chục cà 2 đơn vị B, 8 giờ C, 2chục và 6 đơn vị C, 4 giờ