Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 17

Bài 5 : Nhà An nuôi được 38 con gà và con thỏ, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con gà?

Bài 6:  Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên   

để được một hình vuông và một hình tam giác.

docx 2 trang baoanh 04/07/2023 1320
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 17", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_17.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 17

  1. ĐỀ SỐ 17 Bài 1. Điền số, viết số: a. Điền số ? 70 73 75 77 79 b. Viết( theo mẫu): 53: Năm mươi ba 30 : 60: Tám mươi bốn: 84 Bảy mươi ba: Hai mươi mốt: c. Viết các số 27 ; 63; 55; 20 - Theo thứ tự từ bé đến lớn : - Theo thứ tự từ lớn đến bé : Bài 2. Tính : a/ 15 + 3 - 4 = 50 cm + 30 cm = 80 - 40 + 20 = 13 cm + 5 cm - 7 cm = b/ 62 75 42 86 + - + - 15 33 20 36 Bài 3 : > 75 23 + 34 20 + 35 56 < ? = 86 - 25 51 67 - 7 90-30
  2. Bài 4: Điền số ? + 10 > 20 35 - = 35 + 30 20 Bài 5 : Nhà An nuôi được 38 con gà và con thỏ, trong đó có 12 con thỏ. Hỏi nhà An nuôi được bao nhiêu con gà? Bài giải: Bài 6: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được một hình vuông và một hình tam giác.