Đề kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề số 11

3. Viết các số 3  ; 6 ; 9 ; 2:

          a/Theo thứ tự từ  bé đến lớn…………………………………………………………

          b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé…………………………………………………………

4.Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

         3 +  …  =7                       ….+ 6  = 8           

         8 -   …  =4                       ….-  5  =0

docx 2 trang baoanh 10/07/2023 1700
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề số 11", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_toan_lop_1_de_so_11.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề số 11

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 11 MÔN THI: TOÁN 1 Thời gian làm bài 60 phút 1. Viết a/ Các số từ 1 đến 10: b/Theo mẫu:            3  . c/Đọc số: 7 :bảy 10 : 3 : 8 : 5 : . 2.Tính: a/ 5 8 9 10 + + - - 4 2 3 6 b/ 7 + 2 = 6 - 0 = 5 + 3 - 4 = 8 - 0 + 1 = 3. Viết các số 3 ; 6 ; 9 ; 2: a/Theo thứ tự từ bé đến lớn b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé 4.Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + =7 .+ 6 = 8 8 - =4 .- 5 =0 5. Điền dấu > < = vào chỗ chấm 4 + 3 7 5 + 2 . 6 8 - 5 4 7 - 0 4 + 2 SỐ 6. Có .hình tam giác
  2. Có .hình tròn Có .hình tam giác 7.Viết phép tính thích hợp: a/ Có : 6 viên kẹo Được cho thêm : 2 viên kẹo Có tất cả : ? viên kẹo b/Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: = 7 = 7