Bài kiểm tra tuần 6 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống)

Bài 1: (1 điểm) Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………..

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

7 - = 0 7 - 5 =

Bài 3: (2 điểm) Tính:

8 - 4 + 3 = ……………. 10 – 4 + 2= …………..

10 – 6 - 2 = ……………. 2 + 7 – 5 = …………..

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

7 + 1 …. 8 6 - 4 … 2 + 5 2+ 7 – 4 …..3 + 5 - 6

4 …. 6 - 4 7 + 0 ... 5 - 0 3 + 6 – 5 …..9 - 4 + 3

docx 2 trang Hoàng Nam 14/06/2024 2160
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra tuần 6 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_tuan_6_mon_toan_lop_1_ket_noi_tri_thuc_va_cuoc.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra tuần 6 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống)

  1. ĐỀ 1 – Lớp 1A5 Bài 1: (1 điểm) Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9 a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống: + 5 = 2 + 5 10 + = 2 + 8 7 - = 0 7 - 5 = Bài 3: (2 điểm) Tính: 8 - 4 + 3 = . 10 – 4 + 2= 10 – 6 - 2 = . 2 + 7 – 5 = Bài 4: (1 điểm) Điền dấu , = 7 + 1 . 8 6 - 4 2 + 5 2+ 7 – 4 3 + 5 - 6 4 . 6 - 4 7 + 0 5 - 0 3 + 6 – 5 9 - 4 + 3 Bài 5: (2 điểm) a) Có : 8 con chim Bay đi : 3 con chim Còn lại : con chim? b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp: ( 5 ngôi sao đỏ, 2 ngôi sao xanh) Bài 6 : Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau: 8 = 4 9 = 10 8 = 4 Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông? tam giác hình vuông