Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 3 (Có đáp án)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Phép tính 6 + 3 – 2 có kết quả là:

A. 9 B. 8 C. 7

Câu 2: Số bé nhất có một chữ số là:

A. 0 B. 1 C. 9

Câu 3: Các số vừa lớn hơn 7 vừa bé hơn 10 là:

A. 7, 8 B. 8, 9 C. 9, 10

Câu 4: Hình bên có mấy hình tam giác?

A. 4 B. 6 C. 8

Câu 5: Điền dấu vào chỗ chấm: 9 .... 7 + 3

A. > B. < C. =

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 0 +.... = 10

A. 8 B. 9 C. 10

pdf 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 80
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2022_20.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 3 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ ngày tháng năm 2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2022 - 2023 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp: 1A Điểm Nhận xét của giáo viên I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: Phép tính 6 + 3 – 2 có kết quả là: A. 9 B. 8 C. 7 Câu 2: Số bé nhất có một chữ số là: A. 0 B. 1 C. 9 Câu 3: Các số vừa lớn hơn 7 vừa bé hơn 10 là: A. 7, 8 B. 8, 9 C. 9, 10 Câu 4: Hình bên có mấy hình tam giác? A. 4 B. 6 C. 8 Câu 5: Điền dấu vào chỗ chấm: 9 7 + 3 A. > B. , <, = vào chỗ chấm: a) 10 - 2 8 + 1 b) 5 - 1 + 1 2 + 3
  2. Bài 4: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 3 = 7 - 5 b)1 < 10 – 6 Bài 5: (1 điểm) Số? a) - 5 = 8 - 4 b) 7 = 10 - + 0 c) 5 + 3 = 2 + d) 8 = 0 + 3 + Bài 6: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau ( 1 điểm) 4 + 2 6 + 3 - 0 9 - 2 5 + 0 + 3 3 + 5 4 + 1 + 2 10 - 1 - 3 3 + 6 Bài 7 : (1 điểm) a) Viết phép tính thích hợp: b) Hình bên có khối hộp chữ nhật. Bài 8 : (0,5 điểm) Viết 3 số khác nhau vào ô trống để có kết quả đúng: + + = 9
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TOÁN - LỚP 1 I. Trắc nghiệm (3 điểm) - Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: A II. Tự luận ( 7 điểm) Bài 1: Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm Bài 2: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm Bài 3: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm Bài 4: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm Bài 5: Mỗi đáp án đúng được 02,5 điểm Bài 6: Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm Bài 7: Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm Bài 8: Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm