Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 4

Bài 1: Nối hình vẽ với số thích hợp( 1 điểm )

Bài 2: Tính (1,5 điểm)

10 - 0 = … 8 - 6 = … 9 - 5 + 4 = ….
2 + 6 = … 2 + 7 = … 9 – 1 – 6 = ….

Bài 3: (1 điểm)

a. Viết các số 10, 8, 2, 4, 7 theo thứ tự từ lớn đến bé :..........................................

b. Số lớn nhất trong các số 5, 4, 9, 1, 0 là số : .......................................................

Bài 4: Điền dấu >, =, < thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)

7 … 10 4 ... 2 + 2 7 - 3 … 5 + 2
2 … 5 6 - 6 … 6 5 – 1 – 2 … 1 + 1 + 4
docx 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_20.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 4

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 2021 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1: Nối hình vẽ với số thích hợp( 1 điểm ) 5 4 8 Bài 2: Tính (1,5 điểm) 10 - 0 = 8 - 6 = 9 - 5 + 4 = . 2 + 6 = 2 + 7 = 9 – 1 – 6 = . Bài 3: (1 điểm) a. Viết các số 10, 8, 2, 4, 7 theo thứ tự từ lớn đến bé : b. Số lớn nhất trong các số 5, 4, 9, 1, 0 là số : Bài 4: Điền dấu >, =, < thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm) 7 10 4 2 + 2 7 - 3 5 + 2 2 5 6 - 6 6 5 – 1 – 2 1 + 1 + 4 Bài 5: Số? (1,5 điểm) 4 + = 8 - 3 10 - = 5 + 0 + 1 < 9
  2. Bài 6: Viết các phép tính cộng, trừ thích hợp với tranh vẽ: (1điểm) Bài 7: Hình bên có: (1,5 điểm) - - - Bài 8 : Hãy lập 2 phép tính cộng từ các số 3, 8, 5. ( 1 điểm )
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HKI Năm học: 2021 - 2022 MÔN TOÁN - LỚP 1 Bài 1: ( 1 điểm) Mỗi hình vẽ nối đúng được 0.25 điểm Bài 2: (1.5 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm Bài 3: (1 điểm) a. Viết đúng thứ tự từ lớn đến bé được 0.5 điểm a. Viết đúng số lớn nhất được 0.5 điểm Bài 4: ( 1.5 điểm) Mỗi dấu điền đúng được 0.25 điểm Bài 5: ( 1.5 điểm) Mỗi số điền đúng được 0.5 điểm Bài 6: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0.25 điểm Bài 7: ( 1.5 điểm) - Đếm đúng 8 hình tam giác được 0.5 điểm - Đếm đúng 2 hình tròn 0.5 điểm - Đếm đúng 2 hình chữ nhật 0.5 điểm Bài 8: ( 1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm