Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 1

Bài 1: Em hãy khoanh tròn hoặc tích vào chữ đặt trước kết quả đúng: (3 điểm)

a. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6, 8 là:

A. 1 B. 0 C. 5

b. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3 +

A. 3 B. 5 C. 2

c. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., 9 là:

A. 5 B. 6 C. 7

d. Các số vừa lớn hơn 5 vừa bé hơn 8 là:

A. 3, 4 B. 6, 7 C. 9, 10

e. Điền dấu vào chỗ chấm: 5 + 4 ….. 4 + 5

A. > B. < C. =

g. Hình bên có mấy hình lập phương:

A. 4 B. 5 C. 3

docx 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 80
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_20.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 1

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 202 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1: Em hãy khoanh tròn hoặc tích vào chữ đặt trước kết quả đúng: (3 điểm) a. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6, 8 là: A. 1 B. 0 C. 5 b. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3 + A. 3 B. 5 C. 2 c. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, ., 9 là: A. 5 B. 6 C. 7 d. Các số vừa lớn hơn 5 vừa bé hơn 8 là: A. 3, 4 B. 6, 7 C. 9, 10 e. Điền dấu vào chỗ chấm: 5 + 4 4 + 5 A. > B. , <, = vào ô trống thích hợp (1 điểm) 5 3 + 1 2 + 5 2 + 2 10 – 7 3 1 + 4 + 4 8 – 3 + 2
  2. Bài 5: (1 điểm) a. Sắp xếp các số: 5, 1, 8, 3, 10, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn: b. Sắp xếp các số: 9, 2, 4, 8, 0, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 6: Viết phép tính thích hợp: (1 điểm) Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) Hình bên có: hình tam giác hình vuông Bài 8: Điền số thích hợp vào ô trống: ( 1 điểm) 7 – 3 < < 2 + 5 10 – 5 < + 3 < 8
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HKI Năm học: 2021 -2022 MÔN TOÁN - LỚP 1 Bài 1: (3 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0.5 điểm Bài 2: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm Bài 3: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm Bài 4: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm Bài 5: (1 điểm) Mỗi dãy số đúng được 0, 5 điểm Bài 6: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0, 5 điểm Bài 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi hình được 0,5 điểm Bài 8: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0, 25 điểm