Bài kiểm tra cuối kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Vân Hòa

Bài 1 (1 điểm): Số?
Bài 2 (2 điểm): Tính
5 + 4 = ……… 10 – 7 =………
2 + 3 = ……… 8 - 6 = ………
Bài 3 (2điểm): > , < , =?
8 10 6 4
5 9 7 7Bài 4 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp:
Bài 5 (2 điểm): Số?
- Có ………..
- Có ………..
- Có …….......
- Có ……….
Bài 6 (1 điểm): Số?
pdf 2 trang Hoàng Nam 05/01/2024 920
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Vân Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_cuoi_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_2022_truo.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Vân Hòa

  1. Trường Tiểu học Vân Hòa Bài kiểm tra cuối kì I Họ tên: . Năm học 2021-2022 Lớp : . Môn: Toán 1 Thời gian làm bài : 40 phút Điểm Lời phê Chữ kí giám khảo 1. . 2 Bài 1 (1 điểm): Số? Bài 2 (2 điểm): Tính 5 + 4 = 10 – 7 = 2 + 3 = 8 - 6 = Bài 3 (2điểm): > , < , =? 8 10 6 4 5 9 7 7
  2. Bài 4 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp: Bài 5 (2 điểm): Số? - Có - Có - Có - Có . Bài 6 (1 điểm): Số? 10 - = 3 4 + = 8