Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 33

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng em cho là đúng: 

     a, 3 + 1 = 1

    b, 3 + 1 = 4   

    c, 3 + 1 = 3

Bài 7: 

 Hình bên có ……….hình tam giác .

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 2140
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 33", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_33.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 33

  1. ĐỀ 33 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng em cho là đúng: a, 3 + 1 = 1 b, 3 + 1 = 4 c, 3 + 1 = 3 Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S: a. 8 > 7 d. 4 > 5 b. 8 = 7 e. 5 > 6 Bài 3: Tính: 1 3 5 + + + 3 2 0 Bài 4: > 10 7 3 + 2 5 < ? 7 9 8 4 + 1 = Bài 5: Số? + 3 = 3 4 = + 1 1 + = 2 + = 5 Bài 6: Viết phép tính thích hợp:
  2. Bài 7: Hình bên có .hình tam giác .