Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Nguyễn Thị Hoài Hưng (Có đáp án)

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Đám mây nào chỉ gồm các số lớn hơn 6? (0,5 điểm)

A B C D

2. Số lớn nhất trong các số 78, 87, 47, 74 là: (0,5 điểm)

A. 78 B. 87 C. 47 D. 74

3. Hôm nay là thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Vậy Chủ nhật là: (0,5 điểm)

A. Ngày 26 tháng 7 B. Ngày 27 tháng 6 C. Ngày 28 tháng 6 D. Ngày 29 tháng 6

4. Nối đồng hồ với câu thích hợp:

docx 4 trang Hoàng Nam 14/06/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Nguyễn Thị Hoài Hưng (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_1_ket_noi_tri_thuc.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Nguyễn Thị Hoài Hưng (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TH VĂN TIẾN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Họ và tên: Môn: Toán - Lớp: 1 Lớp: . Thời gian làm bài: 40 phút (ĐỀ CHÍNH THỨC) GV: NGUYỄN THỊ HOÀI HƯNG Điểm Lời phê của cô giáo Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Đám mây nào chỉ gồm các số lớn hơn 6? (0,5 điểm) A B C D 2. Số lớn nhất trong các số 78, 87, 47, 74 là: (0,5 điểm) A. 78 B. 87 C. 47 D. 74 3. Hôm nay là thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Vậy Chủ nhật là: (0,5 điểm) A. Ngày 26 tháng 7 B. Ngày 27 tháng 6 C. Ngày 28 tháng 6 D. Ngày 29 tháng 6 4. Nối đồng hồ với câu thích hợp: (0.5 điểm) An ngủ dậy lúc 6 giờ sáng An đi học về lúc 5 giờ chiều Phần II :Tự luận Bài 1 . Viết các số 42, 24, 75, 57, 100, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm) Bài 2. Viết vào chỗ chấm cho phù hợp: (1 điểm) 1
  2. a) Số 95 đọc là: b) Một số tròn chục bé hơn 50 là: Bài 3. a) Đặt tính rồi tính: 46 + 23 97 - 45 (1 điểm) b) Tính: (1 điểm) 20 + 10 + 10 = 60cm – 10cm = Bài 4. , = (1điểm) 32 + 17 37 + 12 58 - 8 85 - 5 Bài 5 . Số? (1,5 điểm) + 27 20 + 9 - 8 Bài 6. Quyển vở của Mai có 48 trang, Mai đã viết hết 13 trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết? (1,5 điểm) Phép tính: Trả lời: 2
  3. ĐÁP ÁN: MÔN TOÁN Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Đám mây nào chỉ gồm các số lớn hơn 6? (0,5 điểm) A B C D 2. Số lớn nhất trong các số 78, 87, 47, 74 là: (0,5 điểm) A. 78 B. 87 C. 47 D. 74 3. Hôm nay là thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Vậy Chủ nhật là: (0,5 điểm) A. Ngày 26 tháng 7 B. Ngày 27 tháng 6 C. Ngày 28 tháng 6 D. Ngày 29 tháng 6 4. Nối đồng hồ với câu thích hợp: (0.5 điểm) An ngủ dậy lúc 6 giờ sáng An đi học về lúc 5 giờ chiều Phần II :Tự luận Bài 1 . Viết các số 42, 24, 75, 57, 100, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm) 2; 24; 42; 57; 75; 100 Bài 2. Viết vào chỗ chấm cho phù hợp: (1 điểm) 3
  4. a) Số 95 đọc là: Chín mươi lăm b) Một số tròn chục bé hơn 50 là:40 ( có thể viết 1 trong các số sau: 10;20;30;40) Bài 3. a) Đặt tính rồi tính: 46 + 23 97 - 45 (1 điểm) 46 97 + 23 - 4 5 69 52 b) Tính: (1 điểm) 20 + 10 + 10 = 40 60cm – 10cm = 50cm Bài 4. , = (1điể m) 32 + 17 = 37 + 12 58 - 8 < 85 - 5 Bài 5 . Số? (1,5 điểm) + 27 20 29 21 48 + 9 - 8 Bài 6. Quyển vở của Mai có 48 trang, Mai đã viết hết 13 trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết? (1,5 điểm) Phép tính: 48 - 13 = 35 Trả lời : Quyển vở còn lại 35 trang chưa viết 4