Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 15

Bài 3:    Viết các số 6, 2, 9, 4, 7:

  a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………

   b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 1760
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 15", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_15.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 15

  1. ĐỀ 15 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút Bài 1: a) ? SỐ ▲ ▲ ● ●● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●● ● ● b) SỐ ? ● ● 2 5 2 5 Bài 2: > 3 + 2 4 3 + 1 4 + 1 < ? 2 + 1 2 2 + 0 0 + 2 = 5 + 0 5 2 + 2 1 + 2 Bài 3: Viết các số 6, 2, 9, 4, 7: a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn: b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 4: Viết phép tính thích hợp và ♣ ♣ ♣ ♣ ♣