Đề thi học kì môn Toán Lớp 1 năm 2022 - Sách Cánh diều - Đề số 2

Bài 1: (3đ)  Điền số thích hợp:

3 + ... = 4                          6 – 4 = ... – 3                            9 + 1 > ... > 8

7 – ... = 5                          2 + 5 < 9 <  ...                           3 – 2 + 4 = ... + 3

Bài 2: (1,5đ) Viết phép tính thích hợp

Có:               7 quả cam                                      

Thêm:          3 quả cam                                      

Có tất cả:      ... quả cam?                                 

Phép tính: ........................................................................................................................

 

docx 1 trang baoanh 03/04/2023 4620
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì môn Toán Lớp 1 năm 2022 - Sách Cánh diều - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_mon_toan_lop_1_nam_2022_sach_canh_dieu_de_so_2.docx

Nội dung text: Đề thi học kì môn Toán Lớp 1 năm 2022 - Sách Cánh diều - Đề số 2

  1. Đề thi học kì môn Toán lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều Đề số 2 Bài 1: (3đ) Điền số thích hợp: 3 + = 4 6 – 4 = – 3 9 + 1 > > 8 7 – = 5 2 + 5 < 9 < 3 – 2 + 4 = + 3 Bài 2: (1,5đ) Viết phép tính thích hợp Có: 7 quả cam Thêm: 3 quả cam Có tất cả: quả cam? Phép tính: Bài 3: (2đ) Nối: 4 10 2 7 3 Bài 4: (1,5đ) Sắp xếp các số sau: 2 ; 7; 0 ; 10 ; 5 - Thứ tự tăng dần: - Thứ tự giảm dần: Bài 5: (2đ) Tính: 3 + 2 – 4 = 8 – 5 + 7 = 1 + 4 + 3 = 10 – 2 – 8 =