Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 1 - Đề số 5 (Có đáp án)

Bài 1 : a, Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
70 – 20 = ?
A. 2 B. 10 C. 50
b, Khoanh vào số lớn nhất: 63, 49,25, 65
c, Khoanh vào số bé nhất: 15 ; 20 ; 19 ; 65
d, 50 cm + 3 cm = ?
A. 52 cm B. 53 cm C. 53

Bài 2: a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm
40 ; 41;…..;…..; 44 ;….;…..; 47 ;….. ; 49
b, Viết các số
Hai mươi hai :……..
Ba mươi mốt :………
c, Viết các số: 70 ;50 ;75 ;82
Theo thứ tự từ lớn đến bé :…………………………….
d, Viết các số từ 15 đến 25 :……………………………..
doc 4 trang Hoàng Nam 03/01/2024 1080
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 1 - Đề số 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_de_so_5_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 1 - Đề số 5 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 5 Bài 1 : a, Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 70 – 20 = ? A. 2 B. 10 C. 50 b, Khoanh vào số lớn nhất: 63, 49,25, 65 c, Khoanh vào số bé nhất: 15 ; 20 ; 19 ; 65 d, 50 cm + 3 cm = ? A. 52 cm B. 53 cm C. 53 Bài 2: a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm 40 ; 41; ; ; 44 ; .; ; 47 ; ; 49 b, Viết các số Hai mươi hai : Ba mươi mốt : c, Viết các số: 70 ;50 ;75 ;82 Theo thứ tự từ lớn đến bé : . d, Viết các số từ 15 đến 25 : Bài 3 : a, Đặt tính rồi tính 43 + 26 86 – 36 b, Tính : 24 +5 – 8 56 – 20 – 4 c, Điền vào chỗ chấm 34 50
  2. 78 . 69 72 . 60 + 12 Bài 4: a, Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Đồng hồ chỉ : giờ b, Khoanh vào chữ cái trước các ngày em đi học ; A, Chủ nhật; thứ hai; thứ ba ; thứ tư ; thứ năm ; thứ sáu ; thứ bảy B, Thứ hai ; thứ ba ; thứ tư ; thứ năm ; thứ sáu Bài 5 : Đúng ghi Đ, sai ghi S a, 60 cm - 10 cm = 50 b, 60 cm - 10 cm = 50 cm c, 60 cm - 10 cm = 40 cm Bài 6 : Ở hình vẽ bên có :
  3. - hình tam giác - hình vuông Bài 7 : a, Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng Tóm tắt Có: 60 con gà Bán: 30 con gà Còn lại : con gà ? A. 40 con gà B. 30 con gà C. 50 con gà b, Bạn Hà có sợi dây dài 85 cm, bạn Hà cắt cho bạn Nam 25 cm . Hỏi sợi dây của bạn Hà còn lại bao nhiêu xăng – ti – mét ? Đáp án đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán đề số 5 Bài 1. a) C b) 65 c) 15 d) B Bài 2. a) 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49 b) Viết số: Hai mươi hai : 22 Ba mươi mốt: 31 c) Lớn đến bé: 82;75;70;50 d) Các số từ 15 đến 25: 15;16;17;18;19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 Bài 3: a) Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối đa
  4. 43 + 26 = 69 86 – 36 = 50 b) Tính : 24 + 5 – 8 = 21 56 – 20 – 4 = 32 c) 34 50 78 . 69 72 . 60 + 12 Bài 4. a) Đồng hồ chỉ 11 giờ b) B Bài 5. a) S b) Đ c) S Bài 6. Hình bên có 8 hình tam giác , 3 hình vuông Bài 7. a) B b) Số xăng ti mét sợi dây của bạn Hà còn lại là: 85 – 25 = 60 (cm) Đáp số: 60 cm.