Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 1 = ...                                   8 – 6 = ...

10 – 9 = ...                                 3 + 3 = ...

5 + 2 = ...                                  7 – 6 = ...

3 – 1 = ...                                   4 + 6 = ...

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

                      4 ... 5

                      8 ... 2 + 6

                      5 + 1 ... 10 – 3

                      3 + 4 ... 9 – 2

b) Cho các số 8, 3, 5. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

doc 5 trang baoanh 25/04/2023 1460
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_de_2_nam_ho.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 - 2022 - Đề 2 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 4 + 1 = 8 – 6 = 10 – 9 = 3 + 3 = 5 + 2 = 7 – 6 = 3 – 1 = 4 + 6 = Bài 3 (3 điểm): a) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 4 5 8 2 + 6 5 + 1 10 – 3 3 + 4 9 – 2 b) Cho các số 8, 3, 5. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  2. Trên hình vẽ có: hình chữ nhật hình vuông hình tròn hình tam giác Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây: Đáp án
  3. Bài 1: Phương pháp: Tính lần lượt các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Cách giải: Ta có: 7 – 5 = 2 ; 2 + 8 = 10 ; 10 – 6 = 4. Vậy ta có kết quả như sau: Bài 2: Phương pháp: Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. Cách giải: 4 + 1 = 5 8 – 6 = 2 10 – 9 = 1 3 + 3 = 6 5 + 2 = 7 7 – 6 = 1 3 – 1 = 7 4 + 6 = 10 Bài 3: Phương pháp:
  4. So sánh, khi đếm xuôi từ 0 đến 10, số nào được đếm trước thì có giá trị bé hơn. Cách giải: a) 4 < 5 ; 8 = 2 + 6 ; 5 + 1 < 10 – 3 (Vì 5 + 1 = 6; 10 – 3 = 7 và 6 < 7) ; 3 + 4 = 9 – 2 (Vì 3 + 4 = 7; 9 – 2 = 7 và 7 = 7). b) So sánh các số ta có: 3 < 5 < 8. Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 3, 5, 8. Bài 4: Phương pháp: Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để tìm các hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác có trong hình vẽ. Cách giải: Trên hình vẽ có:
  5. +) 4 hình chữ nhật ; +) 5 hình vuông ; +) 4 hình tròn ; +) 3 hình tam giác. Bài 5: Phương pháp: Quan sát hình vẽ rồi nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh. Cách giải: