Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 47

Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

1)   4 + 4 + 2 = ……….                                 2)    10 - 5 – 0 = ………..

  1. 8                                                                             A. 5
  2. 9                                                                              B. 6

C. 10                                                                            C. 7

Bài 5 (1 điểm): Số?

... + 2 = 5                                                                    6 + ... = 6

  1. 2                                                                              A. 0
  2. 3                                                                               B. 1
  3. 4                                                                              C. 2
docx 2 trang baoanh 10/07/2023 1400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 47", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_47.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 47

  1. ĐỀ SỐ 47 Bài 1 (1 điểm): Số? Bài 2 (1 điểm): Viết số? 1 3 5 7 9 Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. 1) 4 + 4 + 2 = . 2) 10 - 5 – 0 = A.8A. 5 B.9B. 6 C. 10C. 7 Bài 4 (2 điểm): Tính?
  2. Bài 5 (1 điểm): Số? + 2 = 5 6 + = 6 A.2A. 0 B.3B. 1 C.4C. 2 Bài 6 (1 điểm): Điền số? Hình bên có: a. Có hình tam giác. b. Có hình vuông. Bài 7 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp? Bài 8 (1 điểm): 4 + 5 7 10 6 + 4