Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022 - Đề số 3 (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm): Điền số và dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

Bài 3 (3 điểm): Cho các số 3, 7, 9.
a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.
b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?
c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?
docx 5 trang Hoàng Nam 05/01/2024 3040
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022 - Đề số 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_1_ket_noi_tri_thuc_voi_cuoc_son.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2021-2022 - Đề số 3 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 - 2022 - Đề 3 Bài 1 (2 điểm): Điền số và dấu , = thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:
  2. Bài 3 (3 điểm): Cho các số 3, 7, 9. a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé. b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10? Bài 4 (2 điểm): Nối: Bài 5 (1 điểm): Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.
  3. A. B. C. D. Đáp án Bài 1:
  4. Bài 2: a) 5 + 4 = 9 b) 10 – 6 = 4 c) 6 + 3 = 9 d) 7 – 3 = 4 Bài 3:
  5. a) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 3. Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 3. b) Trong các số đó, số 9 là số lớn nhất, số 3 là số bé nhất. c) Trong các số đó, số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là số 9. Bài 4: Ta có: 3 + 4 = 7 ; 10 – 2 = 8 ; 5 + 1 = 6 ; 8 – 1 = 7 ; 9 – 3 = 6 ; 6 + 2 = 8. Vậy ta nối như sau: Bài 5: Quan sát hình vẽ đã cho ta thấy các hình được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. Do đó hình thích hợp để đặt vào dấu “?” là hình tam giác. Chọn đáp án C.