Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Cùng học và phát triển năng lực - Năm học 2022-2023 - Đề số 4 (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

3 + 4 12 + 5 16 – 6 15 - 3

Bài 2 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 …. 6  5 …. 3 12 …. 19
14 …. 17 15 …. 15 13 …. 13

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

a)

b)

Bài 4 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 8 = ….  12 + 5 = ….
17 – 4 = ….. 19 – 2 = …..
doc 4 trang baoanh 09/02/2023 1980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Cùng học và phát triển năng lực - Năm học 2022-2023 - Đề số 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_lop_1_mon_toan_sach_cung_hoc_va_phat_trien_n.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Cùng học và phát triển năng lực - Năm học 2022-2023 - Đề số 4 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2022 - 2023 Đề số 4 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4 Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 3 + 4 12 + 5 16 – 6 15 - 3 Bài 2 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 4 . 6 5 . 3 12 . 19 14 . 17 15 . 15 13 . 13 Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: a) b) Bài 4 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 8 = . 12 + 5 = . 17 – 4 = 19 – 2 = Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
  2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4 Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính 3 + 4 = 7 12 + 5 = 17 16 – 6 = 10 15 – 3 = 12 Bài 2: 4 3 12 < 19 14 < 17 15 = 15 13 = 13 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: a) b) Bài 4: 1 + 8 = 9 12 + 5 = 17 17 – 4 = 13 19 – 2 = 17 Bài 5: