Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 9

Bài 1:  Số?

66 + …  = 70                                                    … + 0  =  78

88 - …  = 26                                                    39  – …  =  5

Bài 3:  Viết các số: 8, 1 , 5, 10, 7

a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: .........................................................................................

docx 1 trang Hoàng Nam 14/07/2023 1220
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 9", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_kiem_tra_toan_1_de_9.docx

Nội dung text: Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 9

  1. ĐỀ 9 Bài 1: Số? 66 + = 70 + 0 = 78 88 - = 26 39 – = 5 Bài 2: Bài 3: Viết các số: 8, 1 , 5, 10, 7 a) Theo thứ tự từ lớn đến bé: b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: Bài 5 : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng: a/ 10 - 7 + 3 = A 5 B 6 C 7 b/ 10 + 0 - 5 = A 5 B 6 C 7 Bài 6: Viết phép tính thích hợp: