Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 10

Bài 5

  1. Khoanh tròn vào số lớn nhất:

57   ;  66   ;    38  ;    22   ;   10

                    b) Khoanh tròn vào số bé nhất :

                                23  ;   20   ;   24   ;    10  ;    19

Bài 6: Viết các số 57; 10; 2 ; 28; 50 (2 điểm)

                     a. Theo thứ tự từ bé đến lớn :………………………………………

                     b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………..

docx 1 trang Hoàng Nam 14/07/2023 1060
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_kiem_tra_toan_1_de_10.docx

Nội dung text: Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 10

  1. ĐỀ 10 Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống 0 3 5 7 Bài 2: Điền dấu thích hợp vào ô trống: > 54 17 10 + 1 30 - 20 < = ? 16 46 52 - 12 42 - 12 Bài 5: a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 57 ; 66 ; 38 ; 22 ; 10 b) Khoanh tròn vào số bé nhất : 23 ; 20 ; 24 ; 10 ; 19 Bài 6: Viết các số 57; 10; 2 ; 28; 50 (2 điểm) a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : Bài 7: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp. (1 điểm) = 4 Bài 8: (1 điểm) Hình vẽ bên có: a) hình vuông. b) hình tam giác.