Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 1 (Có đáp án)

Bài 1. Viết số hoặc viết cách đọc các số theo mẫu: (1 điểm )

Mười: 10 Năm:...................... 3:.......................

4: bốn 8: ........................... chín:...........................

Bài 2. Cho các số 1, 5, 9, 10, 7 (1 điểm )

a. Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé :

.....................................................................................................................................

b. Số lớn nhất là:............................... Số bé nhất là:.......................................................

Bài 3. > , < , = ? (1,5 điểm )

1 … 5 1 + 2 … 5 - 3 9 - 1 - 2 … 1 + 2 + 3

7 … 3 4 - 4 … 5 - 2 10 - 4 + 1 … 2 + 2 - 1

Bài 4. Số? (1,5 điểm)

7 - = 3 + 3 + 4 = 8 - 1 + 5 > 8

Bài 5. Tính: (1,5 điểm )

5 + 4 = ….

10 – 6 + 2 = …..

7 – 7 = ….

4 + 4 - 8 = ….

2 + 6 = ….

7 – 3 - 2 = …..

pdf 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 80
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2022_20.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 1 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2022 - 2023 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1. Viết số hoặc viết cách đọc các số theo mẫu: (1 điểm ) Mười: 10 Năm: 3: 4: bốn 8: chín: Bài 2. Cho các số 1, 5, 9, 10, 7 (1 điểm ) a. Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : b. Số lớn nhất là: Số bé nhất là: Bài 3. > , 8 Bài 5. Tính: (1,5 điểm ) 5 + 4 = . 7 – 7 = . 2 + 6 = . 10 – 6 + 2 = 4 + 4 - 8 = . 7 – 3 - 2 = Bài 6. Viết phép tính thích hợp: (1 điểm )
  2. Bài 6. (1 điểm ) Ở hình vẽ bên có : - hình tam giác - hình vuông Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm ) + . - . + 8 . - . - . -
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HKI Năm học: 2022 -2023 MÔN TOÁN - LỚP 1 Bài 1: ( 1 điểm) Mỗi câu đúng được 0.25 điểm Bài 2: (1 điểm) a. Viết đúng thứ tự từ lớn đến bé được 0.5 điểm b. Viết đúng số bé nhất, số lớn nhất mỗi câu được 0,25 điểm Bài 3: (1.5 điểm) Mỗi dấu điền đúng được 0.25 điểm Bài 4: ( 1.5 điểm) Mỗi số điền đúng được 0.5 điểm Bài 5: ( 1.5 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0.25 điểm Bài 6: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm Bài 7: ( 1 điểm) - Đếm đúng 4 hình tam giác được 0.5 điểm - Đếm đúng 1 hình vuông 0.5 điểm Bài 8: ( 1.5 điểm) Mỗi phép tính điền đúng được 0,25 điểm