Bài kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Đồng Hòa (Có đáp án)

Câu 5 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình khối thích hợp đặt vào dấu “?” là:

A.

B.

C.

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm) Tính:

3 + 6 = .... 9 - 5 = .... 9 - 7 + 4 = .... 8 - 2 - 5 = ....

Câu 7 (1 điểm) Xếp các số: 7, 2, 5, 8, theo thứ tự:

a. Từ bé đến lớn: …………………..... b. Từ lớn đến bé:…………………........

doc 4 trang Hoàng Nam 29/05/2024 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Đồng Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_2022.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Đồng Hòa (Có đáp án)

  1. BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2021-2022 MÔN TOÁN – LỚP 1 (Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) Họ và tên: Lớp: 1A Số phách: . Trường Tiểu học Đồng Hòa Giám thị: 1, 2, Giám khảo: 1, 2, Số phách: Điểm Lời nhận xét của giáo viên I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) Câu 1 (1 điểm) Số? Câu 2 (1 điểm) a. Viết số thích hợp vào ô trống: 1 5 7 b. Khoanh vào số: Lớn nhất: 7 , 8 , 5 , 6 , 9 Bé nhất: 10 , 1 , 5 , 8 , 6 Câu 3 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a. Có khối lập phương b. Có khối hộp chữ nhật
  2. Câu 4 (1 điểm) Số? 8 - 5 + 4 - 2 + 3 - 4 Câu 5 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình khối thích hợp đặt vào dấu “?” là: A. B. C. II. Phần tự luận (5 điểm) Câu 6 (1 điểm) Tính: 3 + 6 = 9 - 5 = 9 - 7 + 4 = 8 - 2 - 5 = Câu 7 (1 điểm) Xếp các số: 7, 2, 5, 8, theo thứ tự: a. Từ bé đến lớn: b. Từ lớn đến bé: Câu 8 (1 điểm) Viết dấu >; <; = thích hợp vào ô trống: 7 + 3 9 8 - 3 6 1 + 4 8 - 6 6 + 4 4 + 6 Câu 9 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
  3. Bài 10 (1 điểm) Điền dấu thích hợp để được các phép tính đúng: 4 2 3 = 9 9 6 2 = 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 1 Câu 1 (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm. 9, 8, 5, 6 Câu 2 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Số lớn nhất: 9 Số bé nhất: 1 Câu 3 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. 1 khối lập phương- 2 khối hình hộp chữ nhật Câu 4 (1 điểm) Số? Mỗi ô ghi đúng được 0,2 điểm. - 5 + 4 - 2 + 3 - 4 8 Câu 5 (1 điểm) A Câu 6 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. 3 + 6 = 9 9 – 5 = 4 9 – 7 + 4 = 6 8– 2 – 5 = 1 Câu 7 (1 điểm) Xếp các số: 7, 2, 5, 8, theo thứ tự: a) Từ bé đến lớn: 2,5,7, 8 b) Từ lớn đến bé: 8,7,5,2 Câu 8 (1 điểm) Viết dấu >; 9 8 - 3 8 - 6 6 + 4 = 4 + 6 Câu 9 (1 điểm) Viết được phép tính đúng theo nhóm vật trong hình được 0,5 điểm. 5 + 4 = 9 và 4 + 5 = 9 9 - 4 = 5 và 9 - 5 = 4 Câu 10 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
  4. Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm.