29 Bài toán nâng cao Lớp 1

Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

5 + 0 +1 =

A. 6                         B. 7                                              C 8

1 + 4 + 9 =

A. 13                      B. 14                                            C 15

20 - 10 + 5 =

A. 13                      B. 14                                            C 15

40 - 20 +10 =

A. 20                      B. 30                                            C 40

Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau:

 1. 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.
 2. 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.
docx 10 trang baoanh 03/04/2023 1880
Bạn đang xem tài liệu "29 Bài toán nâng cao Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docx29_bai_toan_nang_cao_lop_1.docx

Nội dung text: 29 Bài toán nâng cao Lớp 1

 1. 29 bài toán NÂNG CAO lớp 1 Họ và tên: Lớp: 1 Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 5 + 0 +1 = A. 6 B. 7 C 8 1 + 4 + 9 = A. 13 B. 14 C 15 20 - 10 + 5 = A. 13 B. 14 C 15 40 - 20 +10 = A. 20 B. 30 C 40 Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau: a) 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59. b) 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22. Câu 3: Điền dấu X vào ô trống chỉ số hình vuông ở hình bên? 4 hình vuông 5 hình vuông 6 hình vuông Câu 4: Trên cành có 20 con chim đậu, sau đó có 1 chục con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng A. 10 con chim. B. 20 con chim C. 30 con chim. Bài 5: Tìm 4 số khác nhau mà khi cộng lại có kết quả là 12.
 2. ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 Họ và tên: Lớp: 1 Bài 6: Hoa nói: “Tết này chị mình có số tuổi bằng kết quả của bốn số khác nhau nhỏ nhất cộng lại”. Hỏi đến Tết, chị của Hoa bao nhiêu tuổi? Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, cột dọc, đường chéo được kết quả bằng 6. Bài 8: Số ? 69 - 25 = 21 + 23 + 65 = 99 - - 24 = 41 + 11 + 15 = 89 - 22 Bài 9: a)Hà nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 7 cộng 6 bằng 19. Hỏi số Hà nghĩ là bao nhiêu? b) Tìm hai chạ sạ sao cho khi cạng lại đưạc kạt quạ bạng 10. Khi lạy sạ lạn trạ đi sạ bé kạt quạ cùng bạng 10.
 3. Bài 10: Em hỏi anh : “ anh năm nay bao nhiêu tuổi”. anh trả lời : “ 3 năm nữa thì tuổi của em bằng tuổi của anh hiện nay”. Biết rằng tuổi em hiện nay là 6 tuổi. Hãy tính xem năm nay anh bao nhiêu tuổi? Bài 11:Tìm -Số liền trước của 15 là -Số liền trước của 19 là -Số liền sau của 29 là -Số liền sau của 90 là -Số liền sau của 33 là -Số liền trước của 51 là
 4. ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 Họ và tên: Lớp: 1 Bài 12: Chú của Hà hỏi bạn Hà “Năm nay cháu học lớp mấy rồi?”. Hà đáp “Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì ra lớp cháu đang học”. Vậy Hà học lớp mấy? Bài 13: Em cạa NGạc năm nay có sạ tuại bạng kạt quạ cạa phép tính cạng 5 sạ khác nhau nhạ nhạt lại. Hại năm nay em cạa Ngạc bao nhiêu tuại? Bài 14: Điền số thích hợp vào dấu * 6 * * 7 * 3 3 * + + + + * 4 2 1 3 * * 3 9 8 6 * 7 9 3 7 Bài 15: Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi mình là 7 tuổi .Mình kém chị mình 2 tuổi.” Hỏi chị của bạn Hoa năm nay bao nhiêu tuổi?
 5. ĐỀ ÔN TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 Họ và tên: Lớp: 1 Bài 16: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng a) Số 67 gồm có: A. Sáu đơn vị bảy chục B. Sáu mươi bảy chục C. Sáu chục bảy đơn vị b) Số liền trước số 59 là số ? A. 58 B. 60 C. 61 c) Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là: A. 9 B. 11 C. 10 d) Tính từ số 30 đến số 60, số các số có hai chữ số giống nhau là: A. 2 B. 3 C. 4 e) Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là: A. 40 B. 20 C. 10 Bài 17: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi” ? Hà đáp: Anh mình vừa tròn chục tuổi. Anh mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi? Bài 18: Hùng hỏi Dũng: “Em bé của bạn mấy tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu bỏ chữ số là số nhỏ nhất có một chữ số ở số nhỏ nhất có hai chữ số thì được tuổi em mình”. Hỏi em bé của Dũng mấy tuổi?
 6. Bài 18: Năm khoe với Bốn: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi bạn Năm mấy tuổi? Bài 19: Thông nói với Minh: “Tết này, số tuổi tớ bằng số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi 3”. Minh nói: “Tết này, số tuổi tớ bằng số lớn nhất có một chữ số trừ đi 2”. Hỏi hiện nay Thông và Minh mỗi bạn bao nhiêu tuổi? Bài 20: Ngọc hỏi Mai: “Ông bạn năm nay bao nhiêu tuổi mà trông ông già thế” Mai đáp: “Ông tớ kém 8 tuổi thì bằng số lớn nhất có hai chữ số”. Vậy ông của Mai bao nhiêu tuổi? Bài 21: a)Trả lời câu hỏi: Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy ? Ngày mai là thứ mấy?
 7. b)Hình bên có: a, điểm ở trong hình tròn là: b, . điểm ở ngoài hình tròn
 8. ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI Môn: Toán - Lớp 1 Câu 1: Điền số - 8 + 6 + 2 - 6 10 Câu 2: Đúng: ghi Đ - Sai: ghi S vào ô trống a, 17 b, 19 c, 16 d, 13 5 5 2 2 12 13 18 10 Câu 3: Tính a, 10 – 6 + 2 = c, 6 – 4 + 5 = b, 8 + 2 – 6 = d, 10 – 7 + 6 = Câu 4: Đặt tính rồi tính a, 1 4 + 3 b, 7 + 11 c, 19 - 6 d, 18 - 7 Câu 5: Điền theo mẫu 10 1 2 4 9 7 5 Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ trống 10 14 19 20 22 . 25 . a. Ở bảng trên có bao nhiêu số? ( Có số) b, Chữ 31 số ở hàng 33 nào giống nhau 36trong các số: 39 - Ở cùng dòng với số 10: (cùng có chữ số là ) - Ở cùng cột với số 39: (cùng có chữ số là ) - Ở cùng hàng với số 39: (cùng có chữ số là )
 9. Câu 7: Hình vẽ dưới đây có: A B a, đoạn thẳng b, hình tam giác O C D Câu 8: Cành trên có 10 con chim đang đậu, cành dưới có 5 con chim đang đậu. Có 1 con chim ở cành trên bay xuống đậu vào cành dưới. Hỏi cành trên còn mấy con chim? Cành dưới có mấy con chim? Câu 9: Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?