Kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2022-2023

Bài tập: ( 3 điểm) 

Câu 4 ( 1 điểm) : Điền iêm hoặc iếp vào chỗ chấm thích hợp: 

 a) dừa x........                      b)  tấm l.....

Câu 5 ( 1 điểm):  Điền “lóc cóc/ bon bon” 

  • Vó ngựa va.....................
  • Xe cứ lăn ........................
doc 3 trang baoanh 13/04/2023 4240
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • dockiem_tra_cuoi_ki_1_tieng_viet_lop_1_sach_canh_dieu_nam_hoc_2.doc

Nội dung text: Kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2022-2023

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN . TRƯỜNG . MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - LỚP 1 MÔN: TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2022 - 2023 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng Mạch kiến thức,kĩ Số câu và TN TL HT TN TL HT TN TL HT TN TL HT năng số điểm KQ khác KQ khác KQ khác KQ khác a) Đọc thành Số câu 1 1 tiếng kết hợp Số điểm 7,0 7,0 kiểm tra kĩ năng nghe nói (tốc độ 20 tiếng/phút) 1. Đọc Số câu 1( câu 1) 1( câu 1( câu 2 1 b) Đọc hiểu 2) 3) Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 Số câu 1 1 1 1 2 1 1 Tổng Số điểm 1,0 7,0 1,0 1,0 2,0 1,0 7,0 a) Chính tả (tập Số câu 1 1 chép) (tốc độ 20 chữ/15 Số điểm 7,0 7,0 phút) Số câu 1 (câu 4) 1( câu 1( câu 2 1 2. Viết b) Bài tập 5) 6) Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 Số câu 1 1 1 1 2 1 1 Tổng Số điểm 1,0 1,0 7,0 1,0 2,0 1,0 7,0
  2. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIỂM TRA CUỐI KÌ I - LỚP 1 ƯỜNG TH . Môn: Tiếng Việt Năm học 2022- 2023 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) I. Phần đọc: (10 điểm). 1. Đọc thành tiếng(7điểm) 2. Đọc hiểu: (3 điểm) Câu 1/ (1 điểm) Nối hình với chữ 2/ (1 điểm) Em chọn chữ nào? C ? K ? g gh ? Bé ể Cò mò á Nhà có ế ỗ Câu 3/( 1 điểm) - Viết tiếng có chứa vần em: - Viết tiếng có chứa vần an: II. Phần viết: (10 điểm) 1. Chính tả(7điểm) * Giáo viên viết lên bảng cho học sinh nhìn chép vào giấy có kẻ 5 ô li khổ thơ sau: Đi học Đi học lắm sự lạ Cha mẹ vẫn chờ mong Ba bạn hứa trong lòng
  3. Học tập thật chăm chỉ. Hải Lê 2.Bài tập: ( 3 điểm) Câu 4 ( 1 điểm) : Điền iêm hoặc iếp vào chỗ chấm thích hợp: a) dừa x b) tấm l Câu 5 ( 1 điểm): Điền “lóc cóc/ bon bon” - - Vó ngựa va - - Xe cứ lăn - Câu 6( 1 điểm): Viết tên con vật vào dưới mỗi hình