Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 10

A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

          (GV gọi từng em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu)

1. Đọc thành tiếng các vần:

                     oi     am    iêng        ut

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ:

                     bố mẹ       quê hương         bà ngoại            già yếu

3. Đọc thành tiếng các câu:

Đi học thật là vui. Cô giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Điểm mười thắm trang vở.

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 2500
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_tham_khao_kiem_tra_cuoi_ki_1_tieng_viet_lop_1_de_so_10.docx

Nội dung text: Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 10

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút A. PHẦN ĐỌC: 10 điểm I. Đọc thành tiếng: (6 điểm) (GV gọi từng em học sinh lên bảng cầm giấy đọc theo yêu cầu) 1. Đọc thành tiếng các vần: oi am iêng ut 2. Đọc thành tiếng các từ ngữ: bố mẹ quê hương bà ngoại già yếu 3. Đọc thành tiếng các câu: Đi học thật là vui. Cô giáo giảng bài. Nắng đỏ sân trường. Điểm mười thắm trang vở. II. Đọc hiểu: (4 điểm) 1. Nối câu (theo mẫu): 3 điểm. Đi học giảng bài Cô giáo sân trường Nắng đỏ thắm trang vở Điểm mười thật là vui 2. Điền vần ua hoặc vần ưa vào ô trống: (1 điểm) Lưỡi c . con c . B. PHẦN VIẾT: 10 ĐIỂM Tập chép (Giáo viên viết lên bảng bằng chữ viết thường mỗi phần viết một dòng, học sinh nhìn bảng và tập chép vào giấy ô ly ) 1. Các vần: (3 điểm)
  2. ay eo uôm iêng ưt êch 2. Các từ ngữ: (4 điểm) bàn ghế bút mực cô giáo học sinh 3. Câu: (3 điểm) Làng em vào hội cồng chiêng