Đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Thượng Thanh

Đọc đoạn sau và tích chọn vào đầu ý đúng trong các câu sau
Tết về
Tết đến thật gần. Cái rét vẫn đậm. Mấy cây đào đã chi chít
lộc non. Vài nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở. Rồi trời ấm dần, đàn
én nhỏ lại ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới.
Câu 1: (1đ). Gần đến tết, mấy cây đào thế nào?
A. chi chít lộc non
B. chi chít lộc xanh
C. vài cái lộc non
Câu 2: (1đ). Nụ hoa đào màu gì?
A. đỏ tươi
B. đỏ thắm
C. đỏ rực
Câu 3: (1đ). Khi trời ấm dấn, đàn én nhỏ thế nào?
A. tíu tít bay về, náo nức đón chào năm mới
B. ríu rít bay về, háo hức đón chào năm mới
C. ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới
Câu 4: (1đ). Dòng thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau là:
Tết đến, hoa đào nở đỏ thắm, mọi người vui mừng
pdf 4 trang Hoàng Nam 04/01/2024 800
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Thượng Thanh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_lop_1_nam_hoc_2021.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Thượng Thanh

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC HIỂU) – LỚP 1 Họ và tên: Lớp: Đọc đoạn sau và tích chọn vào đầu ý đúng trong các câu sau Tết về Tết đến thật gần. Cái rét vẫn đậm. Mấy cây đào đã chi chít lộc non. Vài nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở. Rồi trời ấm dần, đàn én nhỏ lại ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới. Câu 1: (1đ). Gần đến tết, mấy cây đào thế nào? A. chi chít lộc non B. chi chít lộc xanh C. vài cái lộc non Câu 2: (1đ). Nụ hoa đào màu gì? A. đỏ tươi B. đỏ thắm C. đỏ rực Câu 3: (1đ). Khi trời ấm dấn, đàn én nhỏ thế nào? A. tíu tít bay về, náo nức đón chào năm mới B. ríu rít bay về, háo hức đón chào năm mới C. ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới Câu 4: (1đ). Dòng thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau là: Tết đến, hoa đào nở đỏ thắm, mọi người vui mừng A. chúc nhau sức khỏe. B. ăn bánh trung thu. C. đi leo núi.
  2. TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN BÀI TẬP) – LỚP 1 Họ và tên: Lớp: HS tích chọn vào đầu ý đúng trong các câu sau Bài 1 (0,5đ): Từ viết đúng chính tả là: A. da đình em B. ra đình em C. gia đình em Bài 2 (0,5đ): Dòng gồm các từ viết đúng chính tả là: A. xâu cim, cua kềnh, cặp tóc B. xâu kim, cua kềnh, cặp tóc C. xâu kim, cua cềnh, cặp tóc Bài 3 (1đ): Vần “iêc” ghép được vào chỗ chấm ở dòng là: xanh b , v bảng, bữa t bữa t , xanh b , xem x bữa t , bưu th , xem x Bài 4 (1đ): Cụm từ đúng để tạo thành câu cho mỗi dòng là: luôn yêu em. đi lạch bạch. cứu người. gáy vang. Đàn vịt bầu Bác sĩ
  3. Gia đình Chú gà trồng Bài 5 (1đ): Các từ “ấm áp / gia đình / thật / bữa cơm /. /” xếp thành câu đúng là: A. Gia đình thật ấm áp bữa cơm. B. Bữa cơm thật ấm áp gia đình. C. Bữa cơm gia đình thật ấm áp.
  4. TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) – LỚP 1 Họ và tên: Lớp: Chính tả (6đ). GV tổ chức phòng Zoom, đọc, quan sát HS viết bằng bút chì, cỡ chữ nhỡ vào giấy. a/ Viết vần: et, anh, iêm, ương b/ Viết từ: thủ đô, trăng sáng, đám mây, bay liệng c/ Viết câu: Mặt biển sáng lấp lánh. Hết thời gian viết bài, PH chụp đủ, rõ nét, gửi Zalo riêng cho GV và nộp bài giấy ra trường theo quy định (có hướng dẫn cụ thể) Bài tập (4đ). HS làm trắc nghiệm trên Google form.