Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 3 (Có hướng dẫn chấm)

1.Điền vào chỗ trống:                     

ng hay ngh:   ……ệ sĩ ;             ….ã tư

   en hay ên:     mũi t ….. ;       con nh …..

2. Nối thành câu đơn giản:

Hai với hai                       là bốn

Chó mèo                        riêu cua

Chú bé                         đuổi nhau

Mẹ nấu                         mưu trí

 

docx 4 trang baoanh 13/04/2023 2440
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 3 (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_tham_khao_kiem_tra_cuoi_ki_1_tieng_viet_lop_1_de_so_3_co.docx

Nội dung text: Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 3 (Có hướng dẫn chấm)

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 Thời gian thực hiện là: 40 phút. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt công nghệ lớp 1 Số Mạch kiến thức, kĩ năng Điểm Nội dung câu Đọc thành tiếng 1 8 Đoạn văn dài khoảng 30 tiếng 1. Đọc Nhận diện các kiểu vần và đưa tiếng Phân tích tiếng 1 2 vào mô hình ( 4 tiếng) Nghe - viết: Đoạn văn dài khoảng 20 Chính tả 1 7 chữ. 2. Viết Bài tập 1 2 Điền vào chỗ trống ( 4 chỗ) Trình bày 1 Chữ viết sạch, đẹp, đều nét, rõ ràng. A. Bài kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt: I. Đọc thành tiếng: Giáo viên viết lên bảng gọi từng em lên bảng đọc (thay đổi các tiếng, từ, câu khi gọi HS) 1.Yêu cầu HS đọc thành tiếng các chữ ghi vần sau: in ang ot ôn 2.Yêu cầu HS đọc thành tiếng từ ngữ sau: công viên chó đóm áo len xà beng 3.Yêu cầu HS đọc 2 câu sau: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. II. Đọc hiểu (20 pht): 1.Điền vào chỗ trống: ng hay ngh: ệ sĩ ; .ã tư en hay ên: mũi t ; con nh
  2. 2. Nối thành câu đơn giản: Hai với hai là bốn Chó mèo riêu cua Chú bé đuổi nhau Mẹ nấu mưu trí B. Bài kiểm tra viết (35 phút): 1. GV đọc cho HS viết các vần: ia, im, ưng, at. 2. GV đọc cho HS viết các từ ngữ: viên phấn, cánh diều, chim cút, nền nhà 3. GV cho HS nhìn bảng viết: Bay cao vút Chim biến mất rồi Chỉ còn tiếng hót Làm xanh da trời Lưu ý: GV hướng dẫn HS viết trên giấy kẻ ô li. —————————– Hết ———————————-
  3. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1 A. Bài kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt (5 điểm): I. Đọc thành tiếng (3 điểm): 1. Đọc đúng to, rõ ràng các vần đạt 0,5 điểm. 2. Đọc đúng to, rõ ràng các từ đạt 1 điểm. 3. Đọc đúng to, rõ ràng các câu đạt 1,5 điểm. *Lưu ý: Đọc sai hoặc không đọc được tùy theo mức độ giáo viên cho điểm thích hợp II. Đọc hiểu (2 điểm): Chọn âm, vần thích hợp điền vào chỗ trống đạt 1 điểm. Nối thành câu đơn giản đạt 1 điểm. B. Bài kiểm tra viết (5 điểm): Viết đúng, đẹp các vần đạt 1 điểm Viết đúng, đẹp các từ ngữ đạt 2 điểm Viết đúng, đẹp khổ thơ đạt 2 điểm.