Đề ôn tập cuối năm Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 5

A.Đọc thầm đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi:                                

Chim sơn ca

Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên trên nền trời xanh thẳm. Chúng đâu biết mặt đất vẫn còn lưu luyến mãi với tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca.

 (Theo Phượng Vũ)

1. Chim sơn ca nhảy nhót ở nơi nào trong buổi trưa hè?

          A. Trên đồng cỏ                B. Trên sườn đồi                  C. Trên mặt đất

2. Mặt đất lưu luyến mãi điều gì ở chim sơn ca?

          A. Bước chân nhảy nhót    B. Tiếng hót tuyệt vời          C. Tài bay cao vút

docx 2 trang baoanh 04/07/2023 1120
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập cuối năm Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_cuoi_nam_tieng_viet_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao.docx

Nội dung text: Đề ôn tập cuối năm Tiếng Việt Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 5

  1. ĐỀ 5 Họ và tên: Lớp 1 A. Đọc thầm đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi: Chim sơn ca Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những con sơn ca nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng, lảnh lót vang mãi đi xa. Bỗng dưng lũ sơn ca không hót nữa mà bay vút lên trên nền trời xanh thẳm. Chúng đâu biết mặt đất vẫn còn lưu luyến mãi với tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca. (Theo Phượng Vũ) 1. Chim sơn ca nhảy nhót ở nơi nào trong buổi trưa hè? A. Trên đồng cỏ B. Trên sườn đồi C. Trên mặt đất 2. Mặt đất lưu luyến mãi điều gì ở chim sơn ca? A. Bước chân nhảy nhót B. Tiếng hót tuyệt vời C. Tài bay cao vút 3. Tìm từ thích hợp trong bài tập đọc điền vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh: - Tiếng hót lúc trầm, , vang mãi đi xa. 4. Chim sơn ca có điểm gì đáng yêu? B.CHÍNH TẢ-NGHE VIẾT D ư ớ i n ắ n g t h u v à n g .