Đề kiểm tra Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 12

I. Đọc thành tiếng (6đ).

II. Bài tập : (4đ)

           +   uôm  hay uôn  :      nắng nh……....... vàng        ;    l……...... lách

         +  iên hay iêng :     bay l…………;  h…..….. ngang.

2. Điền ng hay ngh: vào chỗ chấm:…………e………..óng; ………...ĩ….…….ợi.

docx 1 trang baoanh 10/07/2023 1120
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 12", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_tieng_viet_lop_1_de_so_12.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 12

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 12 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút A. Kiểm tra đọc I. Đọc thành tiếng (6đ). II. Bài tập : (4đ) 1 -Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống : ( 2đ) ` + uôm hay uôn : nắng nh vàng ; l lách + iên hay iêng : bay l ; h ngang. 2. Điền ng hay ngh: vào chỗ chấm: e óng; ĩ . .ợi. 3 -Nối ô chữ tạo thành câu cho phù hợp : ( 2đ) Vườn cải nhà em đi kiếm mồi Đàn sẻ ngon miệng Bữa cơm trưa nở rộ Con suối chảy rì rầm B. Kiểm tra VIẾT 1/Viêt chính tả (5đ). Em tự chép lại bốn câu văn ở bài tập 3 cho đúng