Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 8

1/ GV coi thi cho học sinh lên bảng  đọc các vần sau: (3đ)

                     Ôm     iên     uông      ung   ăng     anh

2/Gv cho học sinh đọc các từ sau (3đ)

- Chó đốm              Rau muống        Cành chanh 

- Trung thu             Phẳng lặng           Viên phấn

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 1420
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 8", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_tieng_viet_lop_1_de_8.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 8

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 8 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút 1/ GV coi thi cho học sinh lên bảng đọc các vần sau: (3đ) Ôm iên uông ung ăng anh 2/Gv cho học sinh đọc các từ sau (3đ) - Chó đốm Rau muống Cành chanh - Trung thu Phẳng lặng Viên phấn 3/GV cho học sinh đọc các câu sau (4đ) Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao