Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 14

I. Kiểm tra đọc (10 điểm)

  1. Đọc thành tiếng (6 điểm)
  2. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) 

 1/ (2 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp:

Cánh đồng                   líu  lo 
     
Chim hót                                         bát ngát 
     
Lá    cờ                                        gợn sóng 
     
Mặt   hồ   đỏ thắm   

 

 

 

 

 

          

 

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 1540
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 14", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_1_tieng_viet_lop_1_de_14.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề 14

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 14 MÔN THI: TIẾNG VIỆT 1 Thời gian làm bài 60 phút I. Kiểm tra đọc (10 điểm) A. Đọc thành tiếng (6 điểm) B. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) 1/ (2 điểm) Nối ô chữ cho phù hợp: Cánh đồng líu lo Chim hót bát ngát Lá cờ gợn sóng Mặt hồ đỏ thắm 2. (2 điểm) Chọn vần, phụ âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống: a. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (1 điểm) - ong hay ông : con .; cây th - iên hay iêng : Hà T . ; Sầu r b. Chọn phụ âm đầu x, s, ngh, ng thích hợp điền vào chỗ trống (1 điểm) - Lá en , e đạp. - .ĩ ngợi , ửi mùi. II. Kiểm tra viết (10 điểm) a. Vần: iêu, uông, anh, iêt, ac. b. Từ ngữ: thanh kiếm, kết bạn, đường hầm, hiểu biết c. Câu: Không có chân có cánh Sao gọi là con sông? Không có lá có cành
  2. Sao gọi là ngọn gió?