Bài kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 10

Câu 1(1điểm ):Cho các từ( tặng; sau ; học tập; cháu ). Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm(…) từ  để  hoàn chỉnh bài thơsau:

                                                    Tặng cháu 

     

                                            Vở này ta ……cháu yêu ta 

                                            Tỏ chút lòng yêu …….. gọi là 

                                             Mong cháu ra công mà ……. …..

                                             Mai…….. cháu giúp nước non nhà

                                                                                             Hồ chí Minh 

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 3660
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_giua_hoc_ki_2_tieng_viet_lop_1_de_so_10.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra giữa học kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 - Đề số 10

  1. ĐỀ SỐ 10 Bài kiểm tra Giữa học kỳ II Môn: tiếnG việt Lớp 1 A.Đọc (10 điểm) I. Đọc tiếng: (7 điểm ) * Học sinh đọc 1 trong các bài tập đọc sau: - Trường em - Bàn tay mẹ - Cái nhãn vở - Hoa ngọc lan II. Đọc hiểu: (3 điểm ) Câu 1(1điểm ):Cho các từ( tặng; sau ; học tập; cháu ). Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm( ) từ để hoàn chỉnh bài thơsau: Tặng cháu Vở này ta cháu yêu ta Tỏ chút lòng yêu gọi là Mong cháu ra công mà . Mai cháu giúp nước non nhà Hồ chí Minh Câu 2(1điểm ): Nối các ô chữ để tạo thành câu: Bác Hồ Cần chăm chỉ học tập để lớn lên giúp nước non nhà Học sinh mong các cháu ra công mà học tập Câu3(1điểm):Tìm tiếng trong bài thơ “Tặng cháu” có vần: ( 1điểm ) - ai: - au: B.Viết(10 điểm) – 30 phút 1)Giáo viên đọc cho học sinh chép bài (6điểm) - 20phút Bàn tay mẹ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
  2. 2)Bài tập: ( 4 điểm)- 10 phút a)Điền chữ: g hay gh ? nhà a cái ế gần ũi i nhớ b))Điền chữ: c hay k cái .éo cái ốc que em con ò